Krystallbarn

toneroysland-krystallbarn

Barna som er født fra 2009 er født med krystallaura, og vi kaller de krystallbarn.
Hos krystallbarna er åndsenergien i kropp og aura, og ikke liggende utenfor auraen, slik som indigobarna har. Det gjør at de har ekstremt stor intuisjon, de fornemmer ikke som indigobarn, men de VET. De bare vet inni seg at sånn og sånn er det. Krystallbarna er også mye mer høyfrekvente i energien sin enn indigobarna.

Sannhet er et viktig ord for krystallbarn, i alle sammenhenger.
Når noe ikke er riktig for et krystallbarn, så er det ikke lett å overtale de, fordi de vet inni seg hva som er rett. Selv ikke om det er foreldrene som prøver å overtale de til noe som de vet og kjenner inni seg er feil, lar de seg ikke overtale, fordi de inngår ingen kompromisser, og sannhet står høyt hos krystallbarna, koste hva det koste vil !
De kan derfor oppfattes som ekstremt sta og vanskelige, men det er de ikke, det er i hvertfall ikke det som er deres intensjon,  de følger bare sin indre stemme, samtidig med at de skal vise oss voksne med at vi må lytte til oss selv. Krystallbarna velger heller å være alene, fremfor å være sammen med noen som de ikke føler er riktige eller bra for de å være sammen med.

Siden krystallbarna er født med åndsenergien har de en stor indre viten på mange plan, både med stor menneskelig innsikt, men også på andre områder.  De rett og slett VET mye.
Har krystallbarna ikke noen som er auratransformerte i sine daglige omgivelser, må de hele tiden gå ned i frekvens. Dette kan være veldig slitsomt og utmattende. Det vil derfor være en stor fordel for disse barna å ha personer som er auratransformerte i sine omgivelser. Det vil også hjelpe de voksne til å forstå krystallbarna, sette grenser og forklare hvorfor ting er som de er, og barna vil forstå de voksne hva det er de egentlig sier, samt å få enda bedre forhold til barna pga at en vil være på samme frekvens og snakke samme språk.

Ansvar og konsekvens er viktige stikkord i  krystallenergien, og dette merker en også på krystallbarna.  De lar seg ikke «lure» av noen, da får det konsekvenser.  Dette igjen har sammenheng med at de er født med helt andre verdinormer enn det som har vært tidligere, og sannhet, ærlighet og rettferdig er viktig, i alle sammenhenger.  De har heller ikke vært i sjelsenergien, så derfor forstår de ikke alltid vår måte å leve og tenke på.

Krystallbarna er ikke så opptatt av å hjelpe som indigobarna er, og skal de hjelpe så må den som trenger hjelp be eller spør om hjelp, så kan de vurdere om de ønsker å hjelpe.

Mer informasjon om krystallbarna finner du i boken Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien av Anni Sennov.