Indigobarn

toneroysland-indigobarn

Indigobarn er betegnelsen på barna som er født i perioden fra 1995 til senest 2008. 
Barna som er født fra 1987-1995 er født med en blanding av den gamle sjelsenergien og indigoenergien, og til nærmere en kommer 1995 til mer indiogenergi er de født med.  Indigobarna er født med en annen aurastruktur enn det som har vært tidligere, de er født med åndsenergien tett på auraen og det er grunnen til at de har stor intuisjon og stor tro på seg selv. De vet inni seg at de er «store» og ønsker å bli sett av omgivelsene sine for dette, spesielt fra foreldrene, lærere etc. Indigobarna er altså født med en stor indre visdom eller kunnskap.

Selv om det ikke alltid virker sånn, så er disse barna født med en stor indre balanse.
De har ingen frykt for autoriteter, og sier ofte det de mener enten det er til foreldrene, lærere eller andre omsorgspersoner, fordi det vet hva som er rett og galt og de klarer ikke lyve for seg selv, gjør de det så blir de ofte syke.  Indigobarna kan derfor av mange voksne oppfattes som de er vanskelige eller provoserende fordi de ikke lar seg styre.  Dette gjør de ikke for å være vanskelige, men heller som et tegn på avmakt og at de ønsker å vise at vi voksne må ta tak i oss selv. Grunnen til at de gjør det de gjør er også at de føler seg misforstått og blir frustrert over ikke å bli forstått, for egentlig så ønsker de å hjelpe. De skal rett og slett vise oss en ny måte å tenke og leve på.

Indigobarna har heller ingen respekt for voksne som ikke har respekt for seg selv.  Det er deres måte å vise oss voksne på at vi må respektere oss selv !!  Når vi gjør det så får vi respekt tilbake, fordi de senser energien vår at vi mener det vi sier, og da trenger de ikke lange forklaringer, men bare en enkel forklaring og at «sånn er det» , og så godtar de det. 

Opplever de noe som er urettferdig, enten selv eller i deres omgivelser, så sier de sin klare mening, for rettferdighet står høyt hos indigobarn.

Indigobarn er selvlærte og har sine egne sannheter, og de er født med en stor tro på seg selv. Det kan derfor være vanskelig å gi råd til indiogobarna, og de er ofte nødt til å skade seg før de lytter til voksne med livserfaringer.

Mange indigobarn er også veldig sensitive, både i forhold til omgivelsene de er i til daglig, men også i forhold til mat og sunne levevaner.

Rene indigobarn, altså de som er født etter 1995, trenger ikke AuraTransformasjon™, og kroppen og auraen deres vil krystalliseres av seg selv og de får krystallaura, så sant de ikke bevisst velger å stå fast på indigoplan.

Du kan lese mer om indiogobarna i boken Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien av Anni Sennov, som er grunnleggeren av AuraTransformasjon™.