FAQ – AuraTransformasjonTM

toneroysland-faq

FAQ – AURATRANSFORMASJONTM

 

Hvem kan utføre en AuraTransformasjon™?
En auratransformasjon kan kun utføres av en AuraformidlerTM

Hvordan foregår en AuraTransformasjon?
En AuraTransformasjonTM foregår ved kroppslig kontakt, ved å holde på føttene.

Hvilken Auraformidler skal jeg velge?
Bruk intuisjonen din når du skal velge Auraformidler™ , fordi det er viktig at det er best mulig energimatch.

Hvem trenger en AuraTransformasjon™?
Alle som er født før 1987 trenger hjelp av en AuraformidlerTM til å få en AuraTransformasjonTM

De som er født mellom 1987 og 1995 trenger enten en AuraTransformasjon™ eller en Aurajustering.  Begge deler utføres av en Auraformidler™.

Ingen som født etter 1995 trenger AuraTransformasjonTM

Hva er fordelene med å få en AuraTransformasjon™?
Noen av fordelene med en AuraTransformasjonTM

– Lettere å leve her og nå
– Lettere å sette grenser
– En lar seg ikke stoppe av motstand fra omgivelsene
– Vet inni seg hva som er rett
– Lettere å følge sin indre stemme og være ærlig mot seg selv
– Bedre kommunikasjon mellom barn og unge, og mindre misforståelser

Løser en AuraTransformasjon™ problemene mine?
En AuraTransformasjonTM løser ikke problemene til noen, men det blir lettere å gjøre noe med de tingene som ikke er bra i ens eget liv

Hva skjer under en AuraTransformasjon™?
Under en AuraTransformasjonTM blir den gamle sjelsenergien og karmaen oppløst, åndsenergien blir hentet inn og balanselegemet (ny aura) blir satt på.

Kan en AuraTransformasjon™ fjernheales?

Nei, en AuraTransformasjon™ kan ikke fjernheales, den foregår ved fysisk kontakt.