De fire elementene

tone-roysland-four-element-

DE FIRE ELEMENTENE ILD, VANN, JORD OG LUFT

Alle mennesker har elementene ILD, VANN, JORD og LUFT i sin bevissthet i forskjellig balanse- og styrkeforhold. Dette er energier som er i vår bevissthet, og som er en del av vår personlighet og utstråling.  De fire elementene er også en av grunnene til at vi er forskjellige som mennesker, fordi hvert element uttrykker seg  på hver sin måte og bl.a. reagerer, prioriterer og kommuniserer forskjellig.

Ved å forstå mer av elementene vil du også forstå deg selv og andre bedre, og dermed unngå misforståelser, fordi hvert element har sin måte å uttrykke seg på. F.eks. så reagerer en person med mye vann-element på en måte i stress, mens en person som har mye av ild-elementet reagerer på en annen måte. Dette gjør at det ofte blir misforståelser, men når en kjenner til hvordan de enkelte elementene uttrykker seg, så kan en unngå det, og det blir også mye lettere å ikke ta ting personlig. Vi er bare forskjellige, og uttrykker oss forskjellig !!  For noen mennesker liker å snakke om problemene, mens andre trekker seg tilbake eller snur ryggen og går i samme situasjon. Alt dette handler om hvordan de forskjellige elementene uttrykker seg.

Hvert element kommuniserer også på forskjellige måter. En Luft-person liker å motta budskap på en spesiell måte for at det skal bli forstått og kommuniserer også på sin egen måte, mens en ild-person liker det på en annen måte. For eksempel så liker noen mennesker å få overblikket, og ikke detaljene, mens en annen person liker kommunikasjonen veldig jordnær og spesifikk, og atter andre igjen må først bety noe for andre for at de skal åpne opp og lytte til hva du sier,  og da er det viktig å være personlig og inkluderende. Dette er bare noen eksempler på hvordan de forskjellige elementene uttrykker seg. Så denne kunnskapen er viktig å forstå både i forbindelse med samvær, men også kommunikasjon med andre mennesker, barn og voksne, fordi da kan vi kommunisere mer effektivt, samt skape bedre relasjoner og oppnå bedre resultater både på jobb og privat.

En vann-person kan ta ting veldig personlig dersom en kommuniserer på en jord-måte, og en ild-person kan miste interessen dersom du kommuniserer på en jord-måte. Ofte er det slik at vi kommuniserer på vårt/våre elementspråk til alle mennesker, men sjansen for at den vi kommuniserer med skal forstå og motta budskapet på den måte vi ønsker er ikke så stor, som når vi kommuniserer på det eller de elementspråk som den/de som vi kommuniserer med har. Det gjør at vi er med på å skape mer tillit, respekt, trygghet og åpenhet. Når du kommuniserer på det rette element-språket til de menneskene du omgås og møter på er også sjansen for å oppnå suksess mye større !!  Enten du vil gjøre suksess på jobben eller du vil gjøre suksess i privatlivet med å skape gode relasjoner til de du er glad i.

Det som er unikt med denne persontypemodellen er at du kan lære å avlese elementene hos andre mennesker ved å se på ansikt, kropp, bevegelse, talemåte, utstråling og atferd.

Persontypemodellen four element profile™  er utviklet av ekteparet Anni og Carsten Sennov, og mer info om denne modellen finner du på www.fourelementprofile.no.

På four element profile™ sitt 2-dagers Element-kurs kan du lære mer om dette, og mer info om det finner du under KURS OG FOREDRAG eller på www.fourelementprofile.no.