AuraTransformasjon™

AuraTransformasjon™ og utviklingen i Norge fra 1996

I denne dansk-norske video forteller Anni Sennov, som er kvinnen bak AuraTransformasjon™, og norske Auraformidler™ Tone Røysland om AuraTransformasjon™ og den utviklingen som har skjedd i energiene i Norge fra 1996, da Anni fikk AuraTransformasjon™ igjennom, og frem til i dag (juli 2017), hvor den balanserte krystallenergi er langt mer utbredt i samfunnet enn indigoenergien.

Se videoen her:

AURATRANSFORMASJON™

En AuraTransformasjon™ er en engangsbehandling og en kraftig oppgradering av din personlige energi, rett og slett en ny aura og oppløsning av din gamle aura.

AuraTransformasjon™ er grunnlagt av den danske kvinnen Anni Sennov i 1996. På www.auratransformasjon.no kan du lese mer om henne og om AuraTransformasjon™.

Går det hull i auraen eller mister en store deler av auraen,  kan en bli tappet for energi, føle seg utbrent og kanskje til og med miste livsgleden og livslysten.  Mange opplever også at de blir veldig sensitive. Samme hvor mye en hviler og sover så klarer en ikke hente seg inn igjen. Andre symptomer kan være mer fysiske ved at en f.eks. får allergi , eksem, søvnproblemer, svimmelhet, overfølsomhet for lys, for å nevne noen. Dette er symptomer på at kroppen mangler beskyttelse og at auraen ikke er intakt. Auraen skal være en beskyttelse som holder vår personlige energi på plass, men når det går hull i auraen klarer vi ikke holde på energien vår, og energien flyter ut og blir tilgjengelig for andre. I tillegg kommer andre sin energi veldig nær eller inn i kroppen vår, og er en av den sensitive typen,  så vil en ta inn andre sine følelser og smerter etc. som det var sine egne. Det kan sammenlignes med et hus som mister vegger og tak, så tenk hva som skjer da !!!!

Ved å få en AuraTransformasjon™ kan du få en ny og sterkere aura, samt en kraftig oppgradering  av din personlige energi, fra sjelsenergi til åndsenergi – den nye tids energi.

Noen av fordelene med å få en AuraTransformasjon, er at man blir ærlige med seg selv, det blir lettere å sette grenser, man gjør mer og mer det som man brenner for og har lyst til, bedre kontakt, forhold og kommunikasjon med barna/ungdommene, større intuisjon, man lar seg ikke stoppe av motstand, for man vet dypt inni seg at en er her av en grunn,  for å nevne noen.  Si JA til deg selv – DU fortjener det beste, men det er du som må ta valget og gå den veien som er rett for DEG ♥

Det betyr ikke at livet blir «problemfritt», for utfordringer er også noe en vokser på, eller lærer av, og en kommer nærmere og nærmere seg selv.

Etter en AuraTransformasjon™ trenger man ikke søke «ut» eller «opp» for å svar, fordi en har alle svarene inni seg, og tenk hvor fantastisk nettopp det er !!

Bildet er hentet fra www.auratransformasjon.no

Alle som er født før 1987 er født med gammel type aura, sjelsaura. Fra 1995 er alle barn født med den nye tids energi, og en helt annen aurastruktur.

Forskjellen på sjelsenergien og åndsenergien kan illustreres på denne måten: Forestill deg at du har en fotball som er helt full med luft, så tapper du ut så mye luft som det går i en tennisball, hvor tennisballen representerer sjelsenergien og fotballen representerer åndsenergien. Tenk da på hvilken energimessig forskjell det er å være i sjelsenergien og i åndsenergien, og da er det heller ikke så vanskelig å forstå hvorfor dagens barn og unge har så mye energi, er så bestemte og vet hva de vil !

Balanse-på-alle-plan_NO_2-forside-422x600

En AuraTransformasjon™ kan ikke angres etterpå, og det er derfor et krav til alle før de kan få en AuraTransformasjon at de MÅ lese hele eller deler av boken «Balanse på alle plan, med krystall- og indigoenergien» av Anni Sennov. Denne boken kan også varmt anbefales å leses dersom du ønsker å forstå dine barn bedre, for i boken beskriver Anni Sennov inngående om indigoenergien og krystallenergien, og hva som er kjennetegnene på indigobarn og krystallbarn, bl.a.  Etter en AuraTransformasjon™ får en samme type aura som dagens barn, nemlig krystallaura, så ved å få en AuraTransformasjon™ hjelper du ikke bare deg selv, men også dine barn. Både fordi det blir lettere å sette grenser, men også fordi du vil forstå barna bedre og kunne følge de og få et enda bedre forhold, fordi da vil dere matche hverandre energimessig og snakke samme språk, for en vil være på samme frekvens, og dette merker barna/ungdommene veldig godt når en kommuniserer. Det kan sammenlignes med at en er på P4 og barna er på BBC, og så klart det blir misforståelser.  Tenk da på hva det vil bety for barna dersom de har AuraTransformerte voksne i sine nærmeste omgivelser !!!!

I denne artikkelen som stod i Medium i 2016, kan du lese mer om indigobarn og krystallbarn

Artikkel i Medium:  MEDIUM 03-2016 Energibarn

Ingen som er født etter 1995 trenger AuraTransforamsjon™, for de har allerede den nye tids energi og aura. 

Barna og ungdommene har ikke vært i sjelsenergien, og det er viktig å huske på, fordi de forstår ikke alltid vår måte å tenke og leve på.  De er mer rett frem og rett på sak, sier hva de mener og lar seg ikke «lure». Mange opplever de kanskje som vanskelige, men de er ikke vanskelige for å være vanskelige, de er bare veldig ærlige, for ærlighet, sannhet, rettferdighet og balanse er ekstremt viktig for disse barna.  Slik vil det også være etter en AuraTransformasjon™, for den nye tids energi hjelper deg å være ærlig mot deg selv og dine omgivelser,  leve det livet som du innerst inne ønsker, både når det gjelder privat, jobb, famlie, og livet generelt.

Mange har opplevd at ENDELIG har de klarer de å si NEI til andre, og JA til seg selv

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Mange mennesker kjenner på en indre tomhet, ønsker at livet har en «større» mening,  og har kanskje visst dette hele livet uten å ha funnet svaret på det enda.

«Selv hadde jeg vært på «leting» hele livet, fordi jeg visste at jeg var her av en grunn, men jeg klarte ikke å finne svaret på dette store spørsmålet.  Etterhvert som årene gikk fikk jeg en større og større uro inni meg, at NÅ måtte jeg finne svaret på det. Så jeg begynte å lete, og jeg glemmer ikke den dagen jeg oppdaget at ting trenger ikke være som det alltid har vært, det meste  kan forandres på, det viktigste er VILJE til å ønske en forandring, og så gå til HANDLING. Vi behøver ikke gjøre som andre vil og svikte oss selv, og dette gjorde at jeg begynte å  interessere meg for personlig utvikling og deltok på mange kurs og mange forskjellige alternative utdannelser, men fremdeles kjente jeg en uro inni meg at «det er noe mer». Jeg bare VISSTE det, og derfor måtte jeg fortsette letingen, fordi jeg fikk ikke ro.  Så «tilfeldigvis» (jeg tror ikke det finnes tilfeldigheter), møtte jeg en kvinne som fortalte meg om AuraTransformasjon™, og da visste jeg at det var dette jeg hadde vært på leting etter, og dagen etter fikk jeg min AuraTransformasjon™, og etter den dag har jeg aldri følt at det var noe mer jeg behøvde, for jeg har alle svarene inni meg.   Det var en fantastisk følelse, det var som å komme hjem, og det er nettopp dette en AuraTransformasjon™ er .  En blir fri fra sjelsenergien, karmaen (hvis det er noe igjen), og en får åndsenergien samlet og integrert. Det er en kraftig oppgradering av din personlige energi, som til slutt blir integrert fullt og helt i kropp og aura, og det gjør at man er i ett med seg selv, og trenger ikke søke utenfor seg selv etter svar, fordi en har alle svarene i kroppen sin.  Noen ganger tar det litt tid før en finner svaret, men veldig ofte er det sånn at en bare kan stille seg selv et spørsmål og så kommer svaret.  Derfor gjør det egentlig veldig lett å vite hva en vil i forskjellige situasjoner, og ikke minst hva en vil bruke livet sitt på, for en kjenner det så godt i kroppen, og kroppen gir så tydelig beskjed dersom en gjør noe som ikke er bra for en selv, det blir etterhvert derfor veldig vanskelig å være uærlig overfor seg selv – og andre, akkurat som indigoungdommene og krystallbarna har vist og viser oss»

Noen av fordelene med AuraTransformasjon™ er at man kan løse opp problemer på veldig kort tid – sammenlignet med dersom man er i sjelsenergien, hvor man kanskje må bruke store deler, eller hele livet, hvis man i det hele tatt klarer det, for å endre på noe inni seg selv, fordi når man er i sjelsenergien tilhører vi også fellesbevisstheten og andre typer gruppebevissthet, f.eks. familien,  Etter en AuraTransformasjon™ er man fri til å gjøre det som en innerst inne ønsker, men selvsagt så skjer ikke alt på en dag, fordi vi har alle fortrengte følelser, tillærte tanke- og adferdsmønster, men sakte og sikkert så endrer  det seg – når en får bearbeidet sine egne, ofte fortrengte følelser, og begynner å lytte til seg selv og setter seg selv på første plass og tar styringen i sitt eget liv og er sin aller beste venn ♥

Hvordan vet jeg om jeg er klar til å få en AuraTransformasjon™?

Du bare VET det, du kjenner det dypt inni deg selv.  Dersom du er i tvil så skal du vente, for da kan det være at det ikke er riktig timing enda, eller at det ikke er rett for deg.  AuraTransformasjon™ er, som nevnt tidligere, en engangsbehandling, så det er veldig viktig at du kjenner dypt inni deg selv hva som er best for deg og hva du ønsker, for det er bare du som kan ta den beslutningen.  Du kan også lese boken «Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien» flere ganger, fordi hver gang vil du forstå noe nytt, og det kan hjelpe deg å få mer klarhet, og det vil også hjelpe deg etter en evnt. AuraTransformasjon™, fordi du  da forstår prosessen din lettere, noe som gjør at det blir lettere for deg.   Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål, og du er også varmt velkommen til å delta på gratis webinar om AuraTransformasjon™, som holdes en gang i måneden.

Mer informasjon om AuraTransformasjon™ finner du også på www.auratransformasjon.no.

PS:

  • Ønsker du et foredrag i ditt nettverk om AuraTransformasjon™, indigobarn og krystallbarn og den nye tids energi er du varmt velkommen til å ta kontakt med Tone på e-post: info@toneroysland.no
  • En gang i måneden holder Tone et GRATIS webinar om AuraTransformasjon™ og du er varmt velkommen til å delta.