AURATRANSFORMASJON™ OG UTVIKLINGEN I NORGE FRA 1996

AURATRANSFORMASJON™ OG UTVIKLINGEN I NORGE FRA 1996

I denne dansk-norske video forteller Anni Sennov, som er kvinnen bak AuraTransformasjon™, og norske Auraformidler™ Tone Røysland om AuraTransformasjon™ og den utviklingen som har skjedd i energiene i Norge fra 1996, da Anni fikk AuraTransformasjon™ igjennom, og frem til i dag (juli 2017), hvor den balanserte krystallenergi er langt mer utbredt i samfunnet enn indigoenergien.

AuraTransformasjon og utviklingen i Norge fra 1996